Cách mối xâm nhập

  • 3 con đường mối xâm nhập vào công trình
    3 con đường mối xâm nhập vào công trình
    Nhiều khách hàng hỏi chúng tôi: “Tại sao nhà tôi ở 10 năm nay giờ lại có mối?”; “Tại sao nhà tôi vừa làm lại có mối?”; “Lúc làm nhà tôi đã bỏ hết lớp đất cũ và thay bằng lớp cát mới vào nền móng sao vẫn bị mối xông?”; “Tôi ở chung cư mới nhận nhà được 3...

Gọi ngay: 093 678 4568
093 678 4568