Giới thiệu

  • Giới thiệu Trung tâm Khoa học kỹ Thuật Lâm nghiệp
    Giới thiệu Trung tâm Khoa học kỹ Thuật Lâm nghiệp
    TRUNG TÂM KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP . Ngày thành lập Ngày 4/5/1993 theo QĐ số 05/TWH của Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam Giấy phép hoạt động số A 105 ngày 1/8/2003 của Bộ Khoa học và Công Nghệ. Lĩnh vực hoạt động Môi trường Nông lâm nghiệp, sức khỏe cộng đồng, lâm...

Gọi ngay: 093 678 4568
093 678 4568