Khách hàng

  • Anh Thái
    Anh Thái
    Chúng tôi rất cám ơn Trung tâm KHKT Lâm nghiệp. Dịch vụ của diệt mối chúa tận gốc của Trung tâm là dịch vụ tốt nhất chúng tôi từng sử dụng, cám ơn Trung tâm đã có những kỹ thuật diệt mối tận tâm, tận tình giúp chúng tôi loại bỏ mối trong Viện.
  • Anh Thành
    Anh Thành
    Nhờ có dịch vụ diệt mối chúa tận gốc của Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp, các kho hàng của chúng tôi đã an toàn trước loài mối. Trước đây, Chúng tôi đã mất rất nhiều chi phí do mối phá hỏng hàng hóa trong kho.

Gọi ngay: 093 678 4568
093 678 4568